SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SKUPINOVÉ CVIČENÍ SPIRÁLNÍ STABILIZACE PÁTEŘE

Skupinové cvičení spirální stabilizace páteře  vhodné jako kompenzační cvičení ke všem druhům sportů i jako preventivní kompenzace sedavého zaměstnání či dlouhého vysedávání ve školních lavicích. Zlepšuje se výkonnost, pružnost, ohebnost a navíc pevnost a stabilitu hlubokého stabilizačního systému. Je to i vhodná prevence před dopady a úrazy z jestronanné zátěže při jednotlivých sportech nebo pro zlepšení stavu a zmírnění obtíží při skolioze, po výhřezech meziobratlových disků a vadném držení těla.

Metoda je také vhodná jako kompenzační cvičení ke všem druhům sportů i jako preventivní kompenzace sedavého zaměstnání či dlouhého vysedávání ve školních lavicích.

Více zde: https://www.zahradasrdce.eu/individualni-terapie/spiralni-stabilizace-patere/
Skupinové cvičení je vhodné při problémech se zády ovšem v neakutní fázi.
 
S ohledem na zdravotní stav a omezení účastníků kurzu, je důležité zachování individuálního přístupu a možnost korektur během lekce, proto je počet účastníků v jedné skupině kurzu maximálně 15 osob.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu účastníků 7 osob.
 
Každý si donese své elastické lan na cvičení z hygienických důvodů.
K dispozi na hodinách jsou cvičební pomůcky - balanční podložky, hole.
Cvičí se naboso v ponožkách, čistých bosobotech nebo botech do vody.
.
Na začátku kurzu jsou účastníci poučeni a seznameni s možnými riziky a principy cvičení.
 
Cena:
Předplatné celého kurzu je za 10 cvičebních hodin.
Úhrada:
  • formou faktury před zahájením vlastního kurzu.
  • platební kartou na lekci předcházejícího kurzu.
V případě volné kapacity (nutné domluvit předem na tel. 720130449), je možná účast na jednotlivé hodině.
Úhrada jedné hodiny před zahájením cvičení u lektorky, dle informací k aktuálnímu kurzu skupinového cvičení.
 
Nepřítomnost na lekci:
Pokud se nemůžete cvičební hodiny zúčastnit, je možná omluva zasláním SMS  na tel 720130449, nejpozději den předem. Řádně omluvenou hodinu můžete po domluvě čerpat  v jiném termínu. Bez omluvy možnost náhrady propadá.
 
Čerpání náhradních hodin:
Náhradu za omluvenou hodinu je možné čerpat buď v probíhajícím kurzu s jinou skupinou nebo v kurzu bezprostředně následujícím po kurzu, ve kterém byla hodina omluvena.
Účast na náhradní hodině je zapotřebí předem domluvit na tel. čísle 720130449 a bude umožněna pouze v případě volné kapacity ve vámi vybrané hodině.
 
Evidenci docházky a čerpání náhrad vede lektor kurzu.
 
V případě zrušení hodiny lektorem se délka kurzu prodlouží o další týden a hodina bude nahrazena v náhradním termínu, tj. stejný den a čas O této skutečnosti budete předem informováni.
 
Zpracování osobních údajů
Osobní údaje vámi uvedené v přihlašovacím formuláři jsou zpracovány za účelem splnění účetních povinností a komunikaci v rámci poskytování objednané služby.
 
Smluvní podmínky jsou platné od 1.9.2019
aktualizováno k 1.7.2022
 
Ing. Anna Reschová
Beroun