REFLEXNÍ TERAPIE

Chodidla představují jakousi mapu celého našeho těla. Tím, že působíme na jednotlivé body na plosce chodidla, můžeme ovlivnit náš zdravotní stav. Reflexologie pomáhá nejen udržovat dobrý zdravotní stav, pomáhat při problémech, ale je také účinnou prevencí. Díky této terapii můžete rozproudit životní energii v těle. Reflexní plošky ukáží svojí citlivostí aktuální disfunkce a disharmonie v těle.

Reflexní terapie je:

  • celostní metoda
  • náhrada bosé chůze
  • preventivní způsob udržení zdraví
  • prostředek ke znovuzískání a udržení přirozeného zdraví
  • metoda přijatelná pro duchovně i materiálně zaměřené lidi 
  • relaxace a odpočinek

Upozornění: zpočátku může být doprovázeno přechodným zhoršením stavu vlivem nastartování očistného procesu

 

Důležité je pochopení člověka jako nedělitelného celku těla a ducha. Zdravotní problémy upozorňují na nějaký problém, který je přehlížen, neřešen. Jemné signály mohou vysřídat silnější v podobě nemocí, úrazů nebo stálé únavy. Skrz pochopení příčiny problému lze docílit v součinnosti s reflexní terapií i úlevy na těle.

Základním předpokladem je spolupráce.

Každý nese odpovědnost za své zdraví!

 Ruka, která Vám nejvíce pomůže, začíná na Vašem rameni.

Terapie může být doplněna poradenstvím v oblasti životosprávy.

Ing. Anna Reschová

Tel: 720 130 449

 Rodičům na mateřské dovolené, dětem a důchodcům poskytuji  10 %  slevu na terapii.