PŮSTY PODSTATA ZDRAVÍ - večer s Petrem Pavlíčkem 16.10.2017 Beroun

Ráda bych vás pozvala na setkání s Petrem Pavlíčkem,

kde si budeme povídat o podstatě zdraví a půstech.

BEROUN - pondělí 16.10. 2017 v 17:00

Cíl večera: Nalezení pravé podstaty žití skrze vědomý přístup k vlastnímu tělu a stravování. Uvedení do základních znalostí potřebných k odstartování procesu detoxikace, půstu a  přechodem na správnou stravu.

Bloky:

  • Proč se vůbec pustit do změny životního stylu, celostní pojetí člověka v nemoci a ve zdraví, motivace
  • Dokonalá výživa bez jídelníčku a počítání kalorií - jde to vůbec? Základní informace o správné výživě.
  • Prevence a příčiny onemocnění - přírodní detoxikační metody, regenerace, půst.
  • Důraz na nalezení vlastní cesty - cítění, prožitek vedoucí ke změně
  • Mnohé návyky, programy a strachy se díky změně životního stylu postupně zviditelňují, uvolňují, očišťují a transformují

Seminář bude probíhat v menší skupince účastníků. Přihlásit se můžete zde

V průběhu (i po skončení) akce bude prostor na vaše konkrétní problémy a témata. Předpokládané zakončení ve 20 hod.

Cena 350 Kč

S sebou pohodlné oblečení, sedí se na zemi.

Těšíme se na setkání

Anička Reschová a Petr Pavlíček


Pozvánka zde:  BEROUN