9.4.2019 Beroun - půsty a podstata zdraví

Ráda bych vás pozvala na setkání s Petrem Pavlíčkem, kde si budeme povídat o podstatě zdraví a půstech.

BEROUN - úterý 9.4. 2019 v 17 hod

Budeme si povídat o podstatě žití skrze vědomý přístup k vlastnímu tělu a stravování, o základních informacích potřebných k odstartování procesu detoxikace, půstu a  přechodem na správnou stravu.

  • Proč se vůbec pustit do změny životního stylu, celostní pojetí člověka v nemoci a ve zdraví, motivace
  • Dokonalá výživa bez jídelníčku a počítání kalorií - jde to vůbec? Základní informace o správné výživě.
  • Prevence a příčiny onemocnění - přírodní detoxikační metody, regenerace, půst.
  • Důraz na nalezení vlastní cesty - cítění, prožitek vedoucí ke změně
  • Mnohé návyky, programy a strachy se díky změně životního stylu postupně zviditelňují, uvolňují, očišťují a transformují

Seminář bude probíhat v menší skupince účastníků. Přihlásit se můžete zde

V průběhu (i po skončení) akce bude prostor na vaše konkrétní problémy a témata. Délka trvání cca 2-3 hod.

Cena 350 Kč

Do Berouna s sebou pohodlné oblečení, sedí se na zemi.

Těšíme se na setkání

Anička Reschová a Petr Pavlíček


Pozvánka zde:   BEROUN 
MUDr. Jan Vojáček - Půst vytváří prostor