Pokud toužíte pochopit svůj život v širších souvislostech a podívat se na své  problémy z jiného úhlu pohledu, otevírá se před Vámi "zahrada" nekonečných možností, jak si utvářet svůj život vědomě.  Cítit se dobře je normální.

Jsme tu, abychom Vás na Vaší cestě podpořili.

Nemoc je projevem disharmonie. Negativní nálady a emoce jsou prvním projevem energetické nerovnováhy, které se mohou později projevit i na tělesné schránce. 
Bolest či nemoc plní funkci varovného světla, které signalizuje, že je třeba něco změnit.
Používáme terapeutické metody a techniky, které umožňují najít příčinu problému a obnovit volný tok energií ve Vašem těle.

 

        

Co Vám terapie přinese?

pozitivní naladění a odpočinek

radu, jak pracovat sám se sebou

cvičení, jak pracovat s tělem

jiný pohled na Váš problém

poznání síly lidského doteku

pochopení důležitosti zodpovědného přístupu k sobě samému

 

Upozornění!

Při akutních zdravotních problémech vyhledejte lékaře. Terapie jsou vhodné jako prevence, součást zdravého životního stylu či pro relaxaci a odpočinek.