Pokud toužíte pochopit svůj život v širších souvislostech a podívat se na své problémy z jiného úhlu pohledu, otevírá se před Vámi "zahrada" nekonečných možností, jak si utvářet svůj život vědomě. 

Cítit se dobře je normální :)

Jsem tu, abych Vás na Vaší cestě podpořila.

Nemoc je projevem disharmonie. Negativní nálady a emoce jsou prvním projevem energetické nerovnováhy, které se mohou později projevit i na tělesné schránce. 
Bolest či nemoc plní funkci varovného světla, které signalizuje, že je třeba něco změnit.
Používáme terapeutické metody a techniky, které umožňují najít příčinu problému a obnovit volný tok energií ve Vašem těle.

 

        

Co Vám terapie přinese?

pozitivní naladění a odpočinek

radu, jak pracovat sám se sebou

cvičení, jak pracovat s tělem

jiný pohled na Váš problém

poznání síly lidského doteku

pochopení důležitosti zodpovědného přístupu k sobě samému

 

Upozornění!

Při akutních zdravotních problémech vyhledejte lékaře. Terapie jsou vhodné jako prevence, součást zdravého životního stylu či pro relaxaci a odpočinek.